REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 286 
(13) G2

(21) 95-0214
(22) 31.03.1995

(41) 
(45)  30.09.1995
(47)  10.06.1996
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  31.03.2000
(51) 
Int. Cl: C12N 1/20 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  ŞALARU Victor, MD; RUDIC Valeriu, MD; GULEA Aurelian, MD; CECAL Alexandru, RO; PALAMARU Ileana, RO; TALPĂ Corina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Tulpină a cianobacteriei Nostoc Linckia (Roth.) BORN. et FLAH. CNM-CB-03, ca sursă de acumulare a radionuclizilor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    18.04.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.02.2618 LEI1995.03.31 - 1996.03.31
21996.04.0518 LEI1996.03.31 - 1997.03.31
31998.01.2318 LEI1997.03.31 - 1998.03.31
A fost valabil pînă la 2000.03.31
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: