REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 595 
(13) 
G2, BOPI 03/1997
F1, BOPI 07/1996


(21) 95-0229
(22) 16.02.1995

(41) 
(45)  31.07.1996
(47)  28.02.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  16.02.2004
(51) 
Int. Cl: E04B 1/24 (2006.01)
E04B 1/58 (2006.01)
Titular(i):   BURCIU Vitalie, MD;
Inventator(i):  BURCIU Vitalie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   BURCIU Vitalie, MD;
(54) Titlul:   Nod de prindere a barelor structurii spaţiale reticulate
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    16.02.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11997.05.0736 LEI1995.02.16 - 1996.02.16
21998.05.2618 LEI1996.02.16 - 1997.02.16
31999.02.1518 LEI1997.02.16 - 1998.02.16
42000.02.1454 LEI1998.02.16 - 1999.02.16
52001.02.1254 LEI1999.02.16 - 2000.02.16
62001.12.2254 LEI2000.02.16 - 2001.02.16
72002.02.1554 LEI2001.02.16 - 2002.02.16
A fost valabil pînă la 2004.02.16
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2005.08.31 BOPI nr.08.2005
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: