REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 528 
(13) G2

(21) 95-0242
(22) 03.05.1995

(41) 
(45)  30.04.1996
(47)  30.11.1996
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  03.05.1998
(51) 
Int. Cl: C25C 3/20 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de reglare automată a procesului regenerării soluţiilor de electrolit
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    03.05.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.03.2518 LEI1995.05.03 - 1996.05.03
A fost valabil pînă la 1998.05.03
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: