REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 388 
(13) G2

(21) 95-0243
(22) 10.05.1995

(41) 
(45)  31.01.1996
(47)  30.09.1996
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  10.05.2001
(51) 
Int. Cl: C12N 1/20 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  CODREANU Svetlana, MD; GULEA Aurelian, MD; RUDIC Valeriu, MD; NICA Gheorghe, RO; BOGDAN Valeriu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Mediu de cultură pentru Propionibacterium freudenreichii s.s. chermanii
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    10.05.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.01.2518 LEI1995.05.10 - 1996.05.10
21998.12.1527 LEI1996.05.10 - 1997.05.10
31998.12.1518 LEI1997.05.10 - 1998.05.10
41998.12.1554 LEI1998.05.10 - 1999.05.10
A fost valabil pînă la 2001.05.10
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: