REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 604 
(13) C2

(21) 95-0246
(22) 10.05.1995

(41) 
(45)  30.11.1996
(47)  30.06.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  10.05.2001
(51) 
Int. Cl: A61K 36/00 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  PRISACARI Viorel, MD; BODRUG Mihai, MD; CIAICA Tatiana, MD; DIUG Eugen, MD; PLOP Tatiana, MD; PROCA Ludmila, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Remediu antimicotic
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    10.05.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11995.07.2618 LEI1995.05.10 - 1996.05.10
21996.09.1918 LEI1996.05.10 - 1997.05.10
31996.09.1918 LEI1997.05.10 - 1998.05.10
42000.04.1354 LEI1998.05.10 - 1999.05.10
A fost valabil pînă la 2001.05.10
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: