REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 352 
(13) G2

(21) 95-0247
(22) 17.04.1995

(41) 
(45)  31.12.1995
(47) 
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  17.04.1998
(51) 
Int. Cl: C02F 1/46 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COVALIOV Victor, MD; DUCA Gheorghe, MD; COVALIOVA Olga, MD; POPA Liliana, MD; BRÎJATÎI Petru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere electrochimică a coagulantului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    15.05.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.01.0318 LEI1995.04.17 - 1996.04.17
A fost valabil pînă la 1998.04.17
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: