REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 649 
(13) G2

(21) 95-0250
(22) 18.04.1995

(41) 
(45)  31.12.1996
(47)  31.07.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  18.04.2004
(51) 
Int. Cl: F03B 17/04 (2006.01)
Titular(i):   POTAPOV Iurie, MD;
Inventator(i):  POTAPOV Iurie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   POTAPOV Iurie, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie pentru obţinerea energiei electrice şi termice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    26.05.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11997.02.0436 LEI1995.04.18 - 1996.04.18
21998.09.1118 LEI1996.04.18 - 1997.04.18
31999.03.0518 LEI1997.04.18 - 1998.04.18
42000.03.0754 LEI1998.04.18 - 1999.04.18
52001.03.2054 LEI1999.04.18 - 2000.04.18
62002.03.0454 LEI2000.04.18 - 2001.04.18
72003.03.1454 LEI2001.04.18 - 2002.04.18
A fost valabil pînă la 2004.04.18
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2005.11.30 BOPI nr.11.2005
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: