REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 293 
(13) G2

(21) 95-0252
(22) 15.05.1995

(41) 
(45)  30.09.1995
(47)  05.10.1995
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  15.05.2001
(51) 
Int. Cl: G01F 1/36 (2006.01)
G01F 1/38 (2006.01)
Titular(i):   BORISOCEV VICTOR, RU; BUIMISTRUC Grigorii, MD; GNUTOV GHENNADII, RU;
Inventator(i):  BORISOCEV VICTOR, RU; BUIMISTRUC Grigorii, MD; GNUTOV GHENNADII, RU;
Reprezentant:   SIMANENKOVA Tatiana, Str. Andrei Doga 2/1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   BORISOCEV Victor, RU; BUIMISTRUC Grigorii, MD; GNUTOV GHENNADII, RU;
(54) Titlul:   Debitmetru optoelectronic şi procedeu de fabricare a captorului său de diferenţă a presiunilor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    26.05.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11995.10.0536 LEI1995.05.15 - 1996.05.15
21998.04.2818 LEI1996.05.15 - 1997.05.15
31999.06.1427 LEI1997.05.15 - 1998.05.15
42000.04.2754 LEI1998.05.15 - 1999.05.15
A fost valabil pînă la 2001.05.15
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: