REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 586 
(13) C2

(21) 95-0253
(22) 25.05.1995

(41) 
(45)  31.07.1996
(47)  31.03.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  25.05.2000
(51) 
Int. Cl: A61K 31/155 (2006.01)
A61K 31/67 (2006.01)
A61K 31/675 (2006.01)
C07C 335/32 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GHICAVÎI Victor, MD; DARCIUC Victor, MD; PODGURSCHI Lilea, MD; ŢURCAN Lucia , MD; STRATU Ecaterina, MD; ZNAMENSCHII Valentin, RU; NAZAROV Stanislav Mihailovici, RU; MIZRAH Lev Ilici, RU; FETISOVA Nina Ivanovna, RU; COCETCOVA Marina, RU; BONDAREVA Galina Ivanovna, RU; ARZAMASŢEV Evghenii Veniaminovici, RU; MALINOVSCAIA Clavdia Ignatievna, RU;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Substanţă medicamentoasă cu acţiune antihipotensivă "Difetur"
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    25.05.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.03.1818 LEI1995.05.25 - 1996.05.25
21997.02.0618 LEI1996.05.25 - 1997.05.25
31997.02.0618 LEI1997.05.25 - 1998.05.25
A fost valabil pînă la 2000.05.25
Data publicării hotărîrii

privind anularea brevetului

1999.09.09 BOPI nr.09.1999
Opoziţii, contestaţii:
Contestaţiedin 1999.09.08
Obiectul contestatîmpotriva valabilităţii titlului de protecţie
ContestatarulMEDITOR LTD
Data examinării2005.03.31
InstanţaComisia de Apel
HotărîreaSe satisface contestaţia integral
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: