REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 518 
(13) G2

(21) 95-0254
(22) 30.05.1995

(41) 
(45)  30.04.1996
(47)  30.11.1996
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  30.05.2001
(51) 
Int. Cl: C08L 5/06 (2006.01)
Titular(i):   CRASNOVA Nadejda, MD; TARASEVICI Svetlana, MD; OTT Valentina, UA; LISIANA Tamara, UA;
Inventator(i):  CRASNOVA Nadejda, MD; TARASEVICI Svetlana, MD; OTT Valentina, UA; LISIANA Tamara, UA;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   CRASNOVA Nadejda, MD; TARASEVICI Svetlana, MD; OTT Valentina, UA; LISIANA Tamara, UA;
(54) Titlul:   Remediu pentru sporirea rezistenţei organismului uman
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.03.2036 LEI1995.05.30 - 1996.05.30
21999.10.2127 LEI1996.05.30 - 1997.05.30
31999.10.2127 LEI1997.05.30 - 1998.05.30
42000.12.0781 LEI1998.05.30 - 1999.05.30
A fost valabil pînă la 2001.05.30
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: