REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 587 
(13) C2

(21) 95-0264
(22) 12.06.1995

(41) 
(45)  31.07.1996
(47)  31.03.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  12.06.2001
(51) 
Int. Cl: A61K 33/44 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GONCIAR Veaceslav, MD; LUPAŞCU Tudor, MD; GHICAVÎI Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Substanţă adsorbantă de carbon "Carbasan"
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    12.06.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.03.1518 LEI1995.06.12 - 1996.06.12
21997.02.0618 LEI1996.06.12 - 1997.06.12
31997.02.0618 LEI1997.06.12 - 1998.06.12
42000.04.1354 LEI1998.06.12 - 1999.06.12
A fost valabil pînă la 2001.06.12
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: