REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 556 
(13) G2

(21) 95-0274
(22) 01.06.1995

(41) 
(45)  31.05.1996
(47)  31.12.1996
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  01.06.2006
(51) 
Int. Cl: C12G 1/02 (2006.01)
Titular(i):   SOCIETATEA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ "OENOLAB", MD;
Inventator(i):  PRIDA Ivan, MD; DIACOV Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   OENOLAB S.R.L., ÎNTREPRINDERE TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv pentru extragerea mustului din materie primă vegetală
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    01.06.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.04.0836 LEI1995.06.01 - 1996.06.01
21998.10.3018 LEI1996.06.01 - 1997.06.01
31998.10.3018 LEI1997.06.01 - 1998.06.01
41999.05.3154 LEI1998.06.01 - 1999.06.01
52001.08.1681 LEI1999.06.01 - 2000.06.01
62002.05.1754 LEI2000.06.01 - 2001.06.01
72003.02.1854 LEI2001.06.01 - 2002.06.01
82004.04.2654 LEI2002.06.01 - 2003.06.01
92005.05.1290 LEI2003.06.01 - 2004.06.01
A fost valabil pînă la 2006.06.01
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.02.28 BOPI nr.02.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2007.09.30 BOPI nr.09.2007
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: