REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 356 
(13) G2

(21) 95-0281
(22) 29.06.1995

(41) 
(45)  31.12.1995
(47)  30.09.1996
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  29.06.2000
(51) 
Int. Cl: C12N 9/42 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Tulpina de fung microscopic Aspergillus flavus - producătoare a complexului celulazic
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.02.2618 LEI1995.06.29 - 1996.06.29
21998.06.1118 LEI1996.06.29 - 1997.06.29
31999.06.1518 LEI1997.06.29 - 1998.06.29
A fost valabil pînă la 2000.06.29
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

EratăTitlul rom˘n
Publicat BOPI nr.08.1996
Date iniţialeTulpina de fung microscopic Aspergillus flavus BKM F-3292 D - producătoare a complexului celulazic
Date finaleTulpina de fung microscopic Aspergillus flavus - producătoare a complexului celulazic