REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 691 
(13) G2

(21) 95-0284
(22) 05.07.1995

(41) 
(45)  31.03.1997
(47)  30.11.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  05.07.1997
(51) 
Int. Cl: A01G 33/00 (2006.01)
C12N 1/12 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  RUDIC Valeriu, MD; CEPOI Liliana, MD; CODREANU Svetlana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Mediu pentru cultivarea algei roşii Porphyridium cruentum
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    05.07.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11997.09.1218 LEI1995.07.05 - 1996.07.05
21997.09.1218 LEI1996.07.05 - 1997.07.05
A fost valabil pînă la 1997.07.05
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: