REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 446 
(13) G2

(21) 95-0287
(22) 07.07.1995

(41) 
(45)  31.03.1996
(47)  30.11.1996
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  07.07.1998
(51) 
Int. Cl: A61N 5/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL ONCOLOGIC DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  JOVMIR Vasile, MD; ŞEREMET Ion, MD; MONUL Tudor, MD; MACHIDON Vitalie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL ONCOLOGIC DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă de tratament al cancerului mamar
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    14.07.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.02.2918 LEI1995.07.07 - 1996.07.07
A fost valabil pînă la 1998.07.07
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: