REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 774 
(13) G2

(21) 95-0289
(22) 12.07.1995

(41)  31.03.1997
(45)  31.07.1997
(47)  30.11.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  12.07.1998
(51) 
Int. Cl: C02F 3/32 (2006.01)
C02F 3/34 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  RUDIC Valeriu, MD; GULEA Aurelian, MD; CECAL Alexandru, RO; CEPOI Liliana, MD; PALAMARU Ileana, RO; HUMELNICU Doina, RO;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de recuperare a ionilor de uranil din apele reziduale
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    12.07.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11997.10.1018 LEI1995.07.12 - 1996.07.12
21997.10.3018 LEI1996.07.12 - 1997.07.12
31997.10.3018 LEI1997.07.12 - 1998.07.12
A fost valabil pînă la 1998.07.12
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: