REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 524 
(13) C2

(21) 95-0294
(22) 30.12.1994

(41) 
(45)  30.04.1996
(47)  30.11.1996
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  30.12.1996
(51) 
Int. Cl: C11B 9/02 (2006.01)
Titular(i):   GOSPODĂRIA-FABRICĂ "ZAREA" A FIRMEI ŞTIINŢIFICE ŞI AGROINDUSTRIALE PENTRU PRODUCEREA ULEIURILOR ETERICE ŞI ARTICOLELOR DE PARFUMERIE ŞI COSMETICĂ "VIORICA", MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BELEVICI Edvard, MD; COVALI Mihai, MD; BAJEREANU Galina, MD; VLAD Pavel, MD; COLŢA Mihai, MD; MIRONOV Grigore, MD; BOŢAN Victor, MD; CEBAN Petru, MD; MUNTEAN Gheorghe, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   GOSPODĂRIA-FABRICĂ "ZAREA" A FIRMEI ŞTIINŢIFICE ŞI AGROINDUSTRIALE PENTRU PRODUCEREA ULEIURILOR ETERICE ŞI ARTICOLELOR DE PARFUMERIE ŞI COSMETICĂ "VIORICA", MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de izolare a sclareolului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    30.12.1994
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.04.0318 LEI1994.12.30 - 1995.12.30
21996.04.0318 LEI1995.12.30 - 1996.12.30
A fost valabil pînă la 1996.12.30
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: