REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1476 
(13) C2

(21) 95-0306
(22) 20.06.1995

(41)  31.12.1996
(45)  31.05.2000
(47)  28.02.2001
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  20.06.2001
(51) 
Int. Cl: B01D 3/04 (2006.01)
C10G 21/28 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BOLOGA Mircea, MD; MAXIMUK Evghenii, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv de regenerare a dizolvanţilor organici
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    07.11.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.08.3018 LEI1995.06.20 - 1996.06.20
22000.08.3018 LEI1996.06.20 - 1997.06.20
32000.08.3018 LEI1997.06.20 - 1998.06.20
42000.08.3018 LEI1998.06.20 - 1999.06.20
52000.08.3018 LEI1999.06.20 - 2000.06.20
62000.08.3018 LEI2000.06.20 - 2001.06.20
A fost valabil pînă la 2001.06.20
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: