REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 557 
(13) G2

(21) 95-0315
(22) 03.08.1995

(41) 
(45)  31.05.1996
(47)  31.12.1996
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  03.08.1998
(51) 
Int. Cl: C12G 3/06 (2006.01)
Titular(i):   ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "MARIANA-CUCERENCO", MD;
Inventator(i):  SEMENENCO Nicolae, MD; OBUHOVA Eugenia, MD; CUDRIŢCAIA Taisia, MD; CULIC Anatol, MD; DUMBRAVA Eugenia, MD; CARDAŞEVICI Svetlana, MD; CUCERENCO Anatol, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "MARIANA-CUCERENCO", MD;
(54) Titlul:   Compozţie de ingrediente pentru balsam
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    03.08.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11995.09.0436 LEI1995.08.03 - 1996.08.03
A fost valabil pînă la 1998.08.03
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: