REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 617 
(13) C2

(21) 95-0317
(22) 28.08.1995

(41) 
(45)  30.11.1996
(47)  30.06.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  28.08.2000
(51) 
Int. Cl: C12N 1/20 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  SICINSCHI Liviu, MD; RUDIC Valeriu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Mediu pentru cultivarea campilobacteriilor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    28.08.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.03.1518 LEI1995.08.28 - 1996.08.28
21998.10.1218 LEI1996.08.28 - 1997.08.28
32000.04.1318 LEI1997.08.28 - 1998.08.28
A fost valabil pînă la 2000.08.28
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: