REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 474 
(13) C2

(21) 95-0330
(22) 10.07.1995

(41) 
(45)  30.09.1996
(47)  31.03.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  10.07.2000
(51) 
Int. Cl: F16H 1/32 (2006.01)
F16H 37/02 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; PETICOV Vladimir, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Transmisie planetară precesională
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    10.07.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11997.02.1218 LEI1995.07.10 - 1996.07.10
21997.02.1218 LEI1996.07.10 - 1997.07.10
31997.09.0918 LEI1997.07.10 - 1998.07.10
41999.11.2518 LEI1998.07.10 - 1999.07.10
51999.11.2518 LEI1999.07.10 - 2000.07.10
61899.12.300 LEI2000.07.10 - 2001.07.10
A fost valabil pînă la 2000.07.10
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: