REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 643 
(13) G2

(21) 95-0348
(22) 04.10.1995

(41) 
(45)  31.12.1996
(47)  31.07.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.10.1995
(51) 
Int. Cl: C07J 71/00 (2006.01)
C07J 75/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  CHINTEA Pavel, MD; GURIEV Angela, MD; LUPAŞCU Galina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a triozidei (25R)-furost-5-en-3b, 22a, 26-triol-26-O-b-D- glucopiranozida
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    04.10.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: