REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 555 
(13) G2

(21) 95-0351
(22) 04.10.1995

(41) 
(45)  31.05.1996
(47)  31.12.1996
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.10.1998
(51) 
Int. Cl: C07J 71/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ŞVEŢ Stepan, MD; CHINTEA Pavel, MD; ŞERBAN Elena, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a glicozidelor steroide
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    04.10.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.10.0318 LEI1995.10.04 - 1996.10.04
A fost valabil pînă la 1998.10.04
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: