REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 575 
(13) C2

(21) 95-0359
(22) 06.10.1995

(41) 
(45)  31.07.1996
(47)  28.02.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  06.10.1998
(51) 
Int. Cl: A01G 7/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BALAUR Nicolae, MD; COPÂT Mihail, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Metodă pentru diagnosticarea rezistenţei la frig a liniilor de porumb
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    06.10.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.09.0218 LEI1995.10.06 - 1996.10.06
21996.09.0218 LEI1996.10.06 - 1997.10.06
31997.07.2218 LEI1997.10.06 - 1998.10.06
A fost valabil pînă la 1998.10.06
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: