REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1213 
(13) G2

(21) 95-0388
(22) 06.12.1995

(41)  31.01.1998
(45)  30.04.1999
(47)  29.02.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  06.12.2003
(51) 
Int. Cl: F03C 5/00 (2006.01)
F03C 5/02 (2006.01)
Titular(i):   POTAPOV Iurie, MD;
Inventator(i):  POTAPOV Iurie, MD; POTAPOV Semion, MD;
Reprezentant:   SOCOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 60, MD-2021, ChiŃ”inĐłu, Republica Moldova
Solicitant(i):   POTAPOV Iurie, MD;
(54) Titlul:   Motor hidraulic
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    02.02.2000
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11999.07.1918 LEI1995.12.06 - 1996.12.06
21999.07.1918 LEI1996.12.06 - 1997.12.06
31999.07.1918 LEI1997.12.06 - 1998.12.06
41999.07.1918 LEI1998.12.06 - 1999.12.06
51999.11.0918 LEI1999.12.06 - 2000.12.06
62001.01.1554 LEI2000.12.06 - 2001.12.06
72001.09.2054 LEI2001.12.06 - 2002.12.06
82002.11.2654 LEI2002.12.06 - 2003.12.06
A fost valabil pînă la 2003.12.06
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: