REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1419 
(13) G2

(21) 95-0440
(22) 25.04.1995

(41)  31.10.1997
(45)  29.02.2000
(47)  31.12.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  25.04.2004
(51) 
Int. Cl: A61K 31/5375 (2006.01)
A61K 47/48 (2006.01)
C08B 37/00 (2006.01)
Titular(i):   THERABEL INDUSTRIES S.A., FR;
Inventator(i):  GÉCZY Joseph, BE; VIKMON Andrasne, HU; SZEJTLI Jozsef, HU; SZENTE Lajos, HU; SZÉMAN Julianna, HU;
Reprezentant:   BABAC Alexandru, Str. Miron Costin nr. 15/2, of.19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   THERABEL RESEARCH S.A., BE;
(54) Titlul:   Complecşi de incluziune pe bază de SIN-1A şi ciclodextrină, compoziţii farmaceutice şi truse pe baza lor, procedeu de preparare a complecşilor de incluziune şi metodă de tratament
Cerere PCT
(85)  26.12.1995 (86)  PCT/HU1995/000011, 1995.04.25 (87)  WO 1995/29172, 1995.11.02
Priorităţi:
(31) P 94 01183(32) 1994.04.26(33) HU

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    04.05.1998
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.02.18100 $1995.04.25 - 1996.04.25
22000.02.18100 $1996.04.25 - 1997.04.25
32000.02.18100 $1997.04.25 - 1998.04.25
42000.02.18100 $1998.04.25 - 1999.04.25
52000.02.18100 $1999.04.25 - 2000.04.25
62000.02.18300 $2000.04.25 - 2001.04.25
72000.02.18300 $2001.04.25 - 2002.04.25
82001.03.16300 $2002.04.25 - 2003.04.25
92002.04.02300 $2003.04.25 - 2004.04.25
A fost valabil pînă la 2004.04.25
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2005.11.30 BOPI nr.11.2005
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: