REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 718 
(13) G2

(21) 95-0449
(22) 29.12.1995

(41) 
(45)  30.04.1997
(47)  31.12.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  29.12.1997
(51) 
Int. Cl: G03G 5/022 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ROBU Ştefan, MD; BARBĂ Nicanor, MD; VLAD Liudmila, MD; DRAGALINA Galina, MD; DEMENTIEV Igor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Purtător fototermoplastic
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    29.12.1995
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11997.09.1218 LEI1995.12.29 - 1996.12.29
21997.09.1218 LEI1996.12.29 - 1997.12.29
A fost valabil pînă la 1997.12.29
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: