REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 458 
(13) G2

(21) 96-0001
(22) 09.01.1996

(41) 
(45)  31.08.1996
(47)  31.05.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  09.01.2005
(51) 
Int. Cl: C12G 3/06 (2006.01)
Titular(i):   HEIFEŢ Zinovii, MD; TARAN Nicolae, MD; SCORVINAGRO, S.R.L., MD;
Inventator(i):  HEIFEŢ Zinovii, MD; TARAN Nicolae, MD; SCORBANOV Elena, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   HEIFEŢ Zinovii, MD; TARAN Nicolae, MD; SCORBANOVA Elena, MD;
(54) Titlul:   Compoziţie de ingrediente pentru votca specială
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    09.01.1996
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.01.1036 LEI1996.01.09 - 1997.01.09
21999.10.0527 LEI1997.01.09 - 1998.01.09
31999.10.0518 LEI1998.01.09 - 1999.01.09
41999.10.0554 LEI1999.01.09 - 2000.01.09
52002.08.3081 LEI2000.01.09 - 2001.01.09
62002.08.3054 LEI2001.01.09 - 2002.01.09
72003.12.1954 LEI2002.01.09 - 2003.01.09
A fost valabil pînă la 2005.01.09
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2005.11.30 BOPI nr.11.2005
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2006.07.31 BOPI nr.07.2006
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: