REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 667 
(13) G2

(21) 96-0075
(22) 05.02.1996

(41) 
(45)  31.01.1997
(47)  31.07.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  05.02.2007
(51) 
Int. Cl: C12G 3/06 (2006.01)
Titular(i):   ASOCIAŢIA DE PRODUCŢIE "AROMA", MD;
Inventator(i):  SOLONARI Andrei, MD; COZUB Gheorghe, MD; SCURTU Vladimir, MD; BARABOI Boris, MD; PEROVA Alexandra, MD; DORUC Ludmila, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ASOCIAŢIA DE PRODUCŢIE "AROMA", MD;
(54) Titlul:   Rachiu (variante)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    05.02.1996
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11998.09.0218 LEI1996.02.05 - 1997.02.05
21998.09.0218 LEI1997.02.05 - 1998.02.05
31998.09.0218 LEI1998.02.05 - 1999.02.05
41999.12.0927 LEI1999.02.05 - 2000.02.05
51999.12.0918 LEI2000.02.05 - 2001.02.05
62001.05.3081 LEI2001.02.05 - 2002.02.05
72002.02.0854 LEI2002.02.05 - 2003.02.05
82003.12.1881 LEI2003.02.05 - 2004.02.05
92003.12.2554 LEI2004.02.05 - 2005.02.05
102004.03.0954 LEI2005.02.05 - 2006.02.05
112005.12.2990 LEI2006.02.05 - 2007.02.05
A fost valabil pînă la 2007.02.05
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.09.30 BOPI nr.09.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.04.30 BOPI nr.04.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

EratăNume Inventator
Publicat BOPI nr.10.1997
Date iniţialeCozub Gheorghe, MD Scurtu Vladimir, MD Baraboi Boris, MD Perova Alexandra, MD Doruc Ludmila, MD
Date finaleSolonari Andrei, MD Cozub Gheorghe, MD Scurtu Vladimir, MD Baraboi Boris, MD Perova Alexandra, MD Doruc Ludmila, MD