REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 642 
(13) G2

(21) 96-0078
(22) 03.04.1996

(41) 
(45)  31.12.1996
(47)  31.07.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  03.04.1999
(51) 
Int. Cl: C01F 7/04 (2006.01)
C02F 1/463 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COVALIOV Victor, MD; GONCIARUC Valeriu, MD; ILICO Artur, MD; COVALIOVA Olga, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv pentru obţinerea coagulantului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    03.04.1996
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11997.01.3118 LEI1996.04.03 - 1997.04.03
A fost valabil pînă la 1999.04.03
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: