REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 655 
(13) G2

(21) 96-0080
(22) 04.04.1996

(41) 
(45)  31.01.1997
(47)  30.09.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.04.1996
(51) 
Int. Cl: B01F 7/02 (2006.01)
Titular(i):   FIRMA SVETSKII & CO, MD;
Inventator(i):  ANDRIEVSCHI Sergiu, MD; LUNGU Valeriu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   FIRMA SVETSKII & CO, MD;
(54) Titlul:   Malaxor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    04.04.1996
Taxele de menţinere în vigoare:
 
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: