REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 612 
(13) G2

(21) 96-0086
(22) 09.04.1996

(41) 
(45)  30.11.1996
(47)  30.06.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  09.04.1999
(51) 
Int. Cl: C04B 28/14 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; S.A. "Monolit", MD;
Inventator(i):  LUPAŞCU Tudor, MD; ALEXEENCO Pavel, MD; DRANCĂ Ion, MD; STANKEVICI Victor, MD; UNGUREANU Vasile, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD; S.A. "Monolit", MD;
(54) Titlul:   Compoziţie pentru tencuire
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    09.04.1996
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11997.05.0818 LEI1996.04.09 - 1997.04.09
A fost valabil pînă la 1999.04.09
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: