REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1071 
(13) C2

(21) 96-0107
(22) 26.04.1996

(41)  31.03.1998
(45)  31.10.1998
(47)  31.05.1999
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.04.2007
(51) 
Int. Cl: F03D 3/00 (2006.01)
Titular(i):   ARSENE Ion, MD;
Inventator(i):  ARSENE Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ARSENE Ion, MD;
(54) Titlul:   Motor eolian carusel
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    26.04.1996
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.04.260 LEI1996.04.26 - 1997.04.26
21996.04.260 LEI1997.04.26 - 1998.04.26
31996.04.260 LEI1998.04.26 - 1999.04.26
41999.04.0818 LEI1999.04.26 - 2000.04.26
52000.04.2118 LEI2000.04.26 - 2001.04.26
62001.12.120 LEI2001.04.26 - 2002.04.26
72002.03.1254 LEI2002.04.26 - 2003.04.26
82003.04.0854 LEI2003.04.26 - 2004.04.26
92004.03.100 LEI2004.04.26 - 2005.04.26
102004.04.220 LEI2005.04.26 - 2006.04.26
112006.03.2154 LEI2006.04.26 - 2007.04.26
A fost valabil pînă la 2007.04.26
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.11.30 BOPI nr.11.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.06.30 BOPI nr.06.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: