REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 873 
(13) G2

(21) 96-0111
(22) 26.04.1996

(41) 
(45)  30.11.1997
(47)  31.10.1998
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.04.2013
(51) 
Int. Cl: A61L 2/14 (2006.01)
A61L 2/16 (2006.01)
Titular(i):   SPATARENCO Afanasie, MD; ANDRIUŢA Vasile, MD;
Inventator(i):  SPATARENCO Afanasie, MD; ANDRIUŢA Vasile, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   SPATARENCO Afanasii, MD; ANDRIUŢA Vasile, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de dezinfectare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    26.04.1996
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11998.03.0318 LEI1996.04.26 - 1997.04.26
21998.03.0318 LEI1997.04.26 - 1998.04.26
31998.03.0318 LEI1998.04.26 - 1999.04.26
41999.09.0627 LEI1999.04.26 - 2000.04.26
51999.09.0618 LEI2000.04.26 - 2001.04.26
62001.04.1254 LEI2001.04.26 - 2002.04.26
72002.07.1181 LEI2002.04.26 - 2003.04.26
82003.04.0854 LEI2003.04.26 - 2004.04.26
92004.04.0654 LEI2004.04.26 - 2005.04.26
102005.02.2254 LEI2005.04.26 - 2006.04.26
112006.03.2090 LEI2006.04.26 - 2007.04.26
122007.03.0725 $2007.04.26 - 2008.04.26
132008.04.1725 $2008.04.26 - 2009.04.26
142009.04.0825 €2009.04.26 - 2010.04.26
152010.04.2725 €2010.04.26 - 2011.04.26
162011.03.1435 €2011.04.26 - 2012.04.26
172012.08.1735 €2012.04.26 - 2013.04.26
A fost valabil pînă la 2013.04.26
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2013.11.30 BOPI nr.11.2013
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2014.10.31 BOPI nr.10.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: