REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 634 
(13) G2

(21) 96-0113
(22) 26.04.1996

(41) 
(45)  31.12.1996
(47)  31.07.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.04.1999
(51) 
Int. Cl: A01C 1/00 (2006.01)
A01H 13/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  DASCALIUC Alexandru, MD; ŞALARU Vasile, MD; DASCALIUC Tatiana, MD; ATIMOŞOAE Mihai, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a substanţelor biologic active
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    26.04.1996
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11997.03.0318 LEI1996.04.26 - 1997.04.26
A fost valabil pînă la 1999.04.26
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: