REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 689 
(13) F1

(21) 96-0116
(22) 03.05.1996

(41) 
(45)  31.03.1997
(47) 
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  03.05.1996
(51) 
Int. Cl: C09B 61/00 (2006.01)
Titular(i):   Cornea Serafim, MD; CREŢU Larisa , MD; STRAISTARI Anatolie , MD;
Inventator(i):  CORNEA Serafim, MD; CREŢU Larisa , MD; STRAISTARI Anatolie , MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   CORNEA Serafim, MD; CREŢU Larisa, MD; STRAISTARI Anatolie, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de obţinere a colorantului roşu din materie primă vegetală
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

1998.07.31 BOPI nr.07.1998
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: