REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 835 
(13) G2

(21) 96-0132
(22) 15.05.1996

(41) 
(45)  30.09.1996
(47)  31.07.1998
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  15.05.2000
(51) 
Int. Cl: A61B 17/00 (2006.01)
Titular(i):   CICALA Evstafii, MD; CASIAN Dumitru, MD; GUŢU Eugen, MD;
Inventator(i):  CICALA Eustafii, MD; CASIAN Dumitru, MD; GUŢU Eugen, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   CICALA Evstafii, MD; CASIAN Dumitru, MD; GUŢU Eugen, MD;
(54) Titlul:   Metodă de tratament al ulcerului gastroduodenal sângerând
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    15.05.1996
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.02.2118 LEI1996.05.15 - 1997.05.15
22000.02.2118 LEI1997.05.15 - 1998.05.15
32000.02.2118 LEI1998.05.15 - 1999.05.15
42000.02.2118 LEI1999.05.15 - 2000.05.15
A fost valabil pînă la 2000.05.15
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: