REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 669 
(13) G2

(21) 96-0134
(22) 22.05.1996

(41) 
(45)  31.01.1997
(47)  31.07.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.05.2004
(51) 
Int. Cl: A61K 35/74 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  ROŞCIN Iurii, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MD;
(54) Titlul:   Tulpină a bacteriilor Lactobacillus acidophilus utilizată la prepararea eubioticelor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    22.05.1996
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11997.04.2336 LEI1996.05.22 - 1997.05.22
22002.05.2027 LEI1997.05.22 - 1998.05.22
32002.05.2027 LEI1998.05.22 - 1999.05.22
42002.05.2081 LEI1999.05.22 - 2000.05.22
52002.05.2054 LEI2000.05.22 - 2001.05.22
62003.04.1854 LEI2001.05.22 - 2002.05.22
A fost valabil pînă la 2004.05.22
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2005.11.30 BOPI nr.11.2005
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: