REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 638 
(13) G2

(21) 96-0139
(22) 03.05.1996

(41) 
(45)  31.12.1996
(47)  31.07.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  03.05.1999
(51) 
Int. Cl: A61D 19/02 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  FURDUI Teodor, MD; BORONCIUC Gheorghe, MD; GRANACI Vera, MD; FRATOVCIAN Grigore, MD; CAZACOVA Iulia, MD; BALAN Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Mediu pentru decongelarea spermei de taur
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    03.05.1996
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11997.11.0518 LEI1996.05.03 - 1997.05.03
A fost valabil pînă la 1999.05.03
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: