REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 670 
(13) G2

(21) 96-0144
(22) 08.05.1996

(41) 
(45)  31.01.1997
(47)  31.08.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  08.05.2000
(51) 
Int. Cl: C12N 7/04 (2006.01)
Titular(i):   CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE IGIENĂ ŞI EPIDEMIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  SPÎNU Constantin, MD; VOROJBIT Valentina, MD; CHINTEA Pavel, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE IGIENĂ ŞI EPIDEMIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Remediu cu acţiune imunomodulatoare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    08.05.1996
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.04.2836 LEI1996.05.08 - 1997.05.08
22000.04.2836 LEI1997.05.08 - 1998.05.08
32000.04.2836 LEI1998.05.08 - 1999.05.08
42000.04.2836 LEI1999.05.08 - 2000.05.08
A fost valabil pînă la 2000.05.08
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: