REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 726 
(13) G2

(21) 96-0147
(22) 04.06.1996

(41) 
(45)  31.05.1997
(47)  31.12.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.06.1997
(51) 
Int. Cl: B01J 20/14 (2006.01)
C02F 1/28 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  PUŞNEAC Anatol, MD; BURLACU Anatol, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de epurare a apelor reziduale de coloranţi
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    04.06.1996
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11997.11.2718 LEI1996.06.04 - 1997.06.04
A fost valabil pînă la 1997.06.04
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: