REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 947 
(13) G2

(21) 96-0148
(22) 07.05.1996

(41) 
(45)  31.03.1998
(47)  30.09.1998
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  07.05.2000
(51) 
Int. Cl: G01N 29/04 (2006.01)
Titular(i):   SADOVNICOVA Iulia, MD;
Inventator(i):  FILIMONOV Serghei, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   SADOVNICOVA Iulia, MD;
(54) Titlul:   Traductor pentru detectoscop de impedanţă
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    07.05.1996
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.05.070 LEI1996.05.07 - 1997.05.07
21996.05.070 LEI1997.05.07 - 1998.05.07
31996.05.070 LEI1998.05.07 - 1999.05.07
41999.05.0618 LEI1999.05.07 - 2000.05.07
A fost valabil pînă la 2000.05.07
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: