REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 885 
(13) G2

(21) 96-0160
(22) 27.06.1996

(41) 
(45)  31.12.1997
(47)  31.08.1998
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  27.06.1999
(51) 
Int. Cl: A23L 1/06 (2006.01)
A61K 31/715 (2006.01)
Titular(i):   RAIEŢCHI Tatiana, MD;
Inventator(i):  RAIEŢCHI Tatiana, MD; RAIEŢCHI Leonid, MD; GNEUŞEV Veaceslav, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   RAIEŢCHI Tatiana, MD;
(54) Titlul:   Metodă de tratament al colitei, hepatitei, pielonefritei, maladiilor alergice ale tegumentelor şi căilor respiratorii
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    14.03.1997
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11998.06.0118 LEI1996.06.27 - 1997.06.27
21998.06.0118 LEI1997.06.27 - 1998.06.27
31998.06.0118 LEI1998.06.27 - 1999.06.27
A fost valabil pînă la 1999.06.27
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: