REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 680 
(13) G2

(21) 96-0164
(22) 16.07.1996

(41) 
(45)  28.02.1997
(47)  30.09.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  16.07.1999
(51) 
Int. Cl: C12N 1/00 (2006.01)
C12R 1/80 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  DVORNIKOVA Tatiana, MD; TOLOCIKIN Svetlana, MD; MICU Angela, MD; GRANATSKAIA Tatiana, MD; SIREŢANU Ludmila, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Tulpina Penicillium funiculosum - destructoare a fluazifop-butilului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    16.07.1996
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11997.06.0618 LEI1996.07.16 - 1997.07.16
A fost valabil pînă la 1999.07.16
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: