REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 766 
(13) C2

(21) 96-0170
(22) 15.07.1996

(41) 
(45)  31.07.1997
(47)  30.11.1998
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  15.07.2000
(51) 
Int. Cl: A61K 36/00 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  PRISACARI Viorel, MD; BODRUG Mihai, MD; COLŢUN Maricica, MD; DIZDARI Ana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Remediu cu acţiune antimicrobiană
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11998.09.2318 LEI1996.07.15 - 1997.07.15
21998.09.2318 LEI1997.07.15 - 1998.07.15
31998.09.2318 LEI1998.07.15 - 1999.07.15
41999.04.2318 LEI1999.07.15 - 2000.07.15
A fost valabil pînă la 2000.07.15
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: