REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 721 
(13) G2

(21) 96-0174
(22) 26.07.1996

(41) 
(45)  31.05.1997
(47)  31.12.1997
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  26.07.1999
(51) 
Int. Cl: A01F 25/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  MANICOVSKI Ludmila, MD; BUJOREANU Nicolae, MD; TOMA Simion, MD; MANICOVSKI Andrei, MD; GUDUMAC Galina, MD; SCIUDLOV Eugenia, MD; HAREA Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu pentru determinarea termenului de scoatere a fructelor de la păstrare
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    26.07.1996
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11997.11.2718 LEI1996.07.26 - 1997.07.26
21997.11.2718 LEI1997.07.26 - 1998.07.26
31999.02.0427 LEI1998.07.26 - 1999.07.26
A fost valabil pînă la 1999.07.26
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: