REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 779 
(13) G2

(21) 96-0235
(22) 23.05.1996

(41) 
(45)  31.07.1997
(47)  31.03.1998
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  23.05.2007
(51) 
Int. Cl: C12G 3/06 (2006.01)
Titular(i):   ASOCIAŢIA DE PRODUCŢIE "AROMA", MD;
Inventator(i):  COZUB Gheorghe, MD; SOLONARI Andrei, MD; BARABOI Boris, MD; PEROVA Alexandra, MD; DORUC Ludmila, MD; STOROJENCO Anatolie, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   ASOCIAŢIA DE PRODUCŢIE "AROMA", MD;
(54) Titlul:   Băutură de tip brandy  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    23.05.1996
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11996.09.1236 LEI1996.05.23 - 1997.05.23
21999.12.0927 LEI1997.05.23 - 1998.05.23
31999.12.0918 LEI1998.05.23 - 1999.05.23
42001.08.1681 LEI1999.05.23 - 2000.05.23
52002.04.1554 LEI2000.05.23 - 2001.05.23
62003.06.1681 LEI2001.05.23 - 2002.05.23
72004.03.0954 LEI2002.05.23 - 2003.05.23
82005.04.1454 LEI2003.05.23 - 2004.05.23
92006.04.136,92000007629395 $2004.05.23 - 2005.05.23
A fost valabil pînă la 2007.05.23
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2007.12.31 BOPI nr.12.2007
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2008.07.31 BOPI nr.07.2008
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: