REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 1400 
(13) C2

(21) 96-0266
(22) 11.03.1993

(41)  31.01.1998
(45)  31.01.2000
(47)  30.11.2000
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  11.03.2013
(51) 
Int. Cl: C07K 14/415 (2006.01)
C12N 15/82 (2006.01)
Titular(i):   ADVANCED TECHNOLOGIES (CAMBRIDGE) LTD., GB;
Inventator(i):  ATKINSON, Howard, John, GB; BOWLES, Dianna Joy, GB; GURR, Sarah, Jane, GB; McPHERSON, Michael, John, GB;
Reprezentant:   SIMANENKOVA Tatiana, Str. Andrei Doga 2/1, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   ADVANCED TECHNOLOGIES (CAMBRIDGE) LTD., GB;
(54) Titlul:   Procedeu de producere a plantelor rezistente la nematodul galicol javanez, plantă obţinută prin procedeul indicat, mlădiţă a ei şi genă himeră
Cerere PCT
(85)  30.07.1996 (86)  PCT/GB1993/000514, 1993.03.11 (87)  WO 1993/18170, 1993.09.16
Priorităţi:
(31) 9205474.1(32) 1992.03.13(33) GB

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    20.01.1999
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12000.06.23100 $1993.03.11 - 1994.03.11
22000.06.23100 $1994.03.11 - 1995.03.11
32000.06.23100 $1995.03.11 - 1996.03.11
42000.06.23100 $1996.03.11 - 1997.03.11
52000.06.23100 $1997.03.11 - 1998.03.11
62000.06.23300 $1998.03.11 - 1999.03.11
72000.06.23300 $1999.03.11 - 2000.03.11
82000.06.23300 $2000.03.11 - 2001.03.11
92001.03.02300 $2001.03.11 - 2002.03.11
102002.02.21300 $2002.03.11 - 2003.03.11
112003.03.03500 $2003.03.11 - 2004.03.11
122004.02.18500 $2004.03.11 - 2005.03.11
132005.02.24500 $2005.03.11 - 2006.03.11
142006.02.24500 $2006.03.11 - 2007.03.11
152007.02.27500 $2007.03.11 - 2008.03.11
162008.03.05500 $2008.03.11 - 2009.03.11
172009.03.02700 €2009.03.11 - 2010.03.11
182010.02.19700 €2010.03.11 - 2011.03.11
192011.03.09700 €2011.03.11 - 2012.03.11
202012.02.21700 €2012.03.11 - 2013.03.11
A fost valabil pînă la 2013.03.11
Data publicării

expirării brevetului

2014.01.31 BOPI nr.01.2014
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: