REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 920 
(13) G2

(21) 96-0326
(22) 04.11.1996

(41) 
(45)  28.02.1998
(47)  31.10.1998
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  04.11.1996
(51) 
Int. Cl: C02F 1/46 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COVALIOVA Olga, MD; CREŢESCU Igor, RO; COVALIOV Victor, MD; DUCA Gheorghe, MD; MACOVEANU Matei, RO;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de epurare electrochimică a apelor uzate impurificate cu substanţe organice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    12.11.1996
Taxele de menţinere în vigoare:
 
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: