REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 795 
(13) G2

(21) 96-0329
(22) 27.09.1996

(41) 
(45)  31.08.1997
(47)  30.09.1998
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  27.09.2001
(51) 
Int. Cl: A23J 3/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  CRASNOVA Nadejda, MD; TARASEVICI Svetlana, MD; PARŞACOVA Lidia, MD;
Reprezentant:   SOCOLOVA Sofia, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 60, MD-2021, ChiŃ”inĐłu, Republica Moldova
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de preparare a concentratului comestibil de proteină de soia
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (pe răspunderea solicitantului)    25.11.1996
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
11998.07.1718 LEI1996.09.27 - 1997.09.27
21998.07.1718 LEI1997.09.27 - 1998.09.27
31998.07.1718 LEI1998.09.27 - 1999.09.27
41999.11.1827 LEI1999.09.27 - 2000.09.27
52000.09.2718 LEI2000.09.27 - 2001.09.27
A fost valabil pînă la 2001.09.27
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: